Aansluiting havo/vwo

Aansluiting havo/vwo

- Deze pagina is niet zichtbaar voor leerlingen - 

Hoe implementeer je Junior Company binnen havo/vwo? 

Dat kan op verschillende manieren, zie hieronder:

  • Het vak 'management en organisatie' wordt vanaf schooljaar 2017-2018 vervangen door 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'. Eén van de domeinen uit dit vernieuwde vak, domein B2, gaat over 'de oprichting van een eenmanszaak'. Daarbinnen kan Junior Company geïmplementeerd worden. 
  • Het vak 'economie' heeft raakvlakken met Junior Company.
  • Junior Company kan gebruikt worden als invulling van het profielwerkstuk

In het document 'Aansluiting Junior Company - havo/vwo' wordt dit verder toegelicht. 

Informatie over het nieuwe vak 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid' lees je in dit document