ANBI

Stichting Jong Ondernemen heeft de ANBI-status. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's aan een aantal voorwaarden voldoen. Veel van deze voorwaarden zijn al te vinden op onze website, maar in ons beleidsplan vindt u de hoofdlijnen. Met welke activiteiten Jong Ondernemen zich zoal bezighoudt en wat hiervan de resultaten zijn kunt u vinden in ons jaarverslag van het schooljaar 2018/2019 en onze financiële verantwoording van 2017.