Deelnamevoorwaarden YES!

Jong Ondernemen biedt jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid een ondernemende houding te ontwikkelen en te ervaren welke kansen en uitdagingen het ondernemerschap biedt. 

Daarom biedt Jong Ondernemen het YES! programma aan. Een educatief ondernemerschapsproject gericht op leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens YES! leren leerlingen op een realistische manier een eigen onderneming starten en runnen, en maken zij kennis met klantcontact en verkoop.

Deze deelname voorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor YES!.

Jong Ondernemen verplicht zich met deze deelname voorwaarden tot het volgende:

 1. Het leveren van actuele informatie en instructie voor de docent zodat deze in staat is de leerlingen aan te sturen en te begeleiden;

 2. Het leveren van de Junior E-Scan om de ondernemersvaardigheden te meten;

 3. Het voorzien van een online bestelformulier voor het bestellen van in het programma opgenomen producten van Lavista of Fair Trade Original. Indien een product uit het aanbod van Lavista of Fair Trade Original in de nabije toekomst tijdelijk en permanent niet leverbaar is, geeft Lavista of Fair Trade Original dit uiterlijk twee (2) maanden door voordat dit product uit het assortiment gaat. Jong Ondernemen zal aan de hand van die informatie het aanbod aanpassen;

 4. Financiële garantstelling voor een eventueel verlies geleden door de klas (hierbij wordt niet gekeken naar het resultaat per YES!-bedrijf, maar naar het eindresultaat van de klas). Jong Ondernemen hanteert een limiet aan deze financiële garantie; de financiële garantie geldt tot de hoogte van een factuurbedrag tot €100,00 (inclusief BTW) per YES!-klas. Andere producten dan de producten van Lavista of Fair Trade Original vallen niet onder de financiële garantie. De exacte voorwaarden waaronder een onderwijsinstelling gebruik kan maken van de financiële garantstelling, staan vermeld in de digitale leeromgeving Mijn Jong Ondernemen en specifiek hieronder in artikel 12 van deze voorwaarden;

 5. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar contactdocent en begeleidend docent(en). 

De onderwijsinstelling verplicht zich met het accepteren van deze deelname voorwaarden tot het volgende:

 1.  Iedere klas wordt begeleid door een leerkracht die:
  1. minimaal 8 lesuren van 50 minuten beschikbaar is voor klassikale uitvoering van het project;
  2. bereid is een samenwerking aan te gaan met de Regio aanvoerder of coördinator van Jong Ondernemen;
  3. verantwoordelijk is voor de begeleiding en aansturing van de leerlingen.
 2. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);
  1. Het betalen van € 15,00 per leerling (inclusief E-scan).
 3. Tot vier weken vóór de startdatum van YES! kan het programma schriftelijk worden geannuleerd; 

 4. Tot twee weken ná de startdatum van YES! kan het aantal deelnemers worden gewijzigd tegen het afgesproken tarief; 
  1. Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het volgende schooljaar.
 5. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur van Lavista of Fair Trade Original (binnen 30 dagen na factuurdatum);

 6. De onderwijsinstelling draagt zorg voor een zorgvuldige opslag, uitgifte en behandeling van de producten van Lavista of Fair Trade Original;

 7. Jong Ondernemen gaat er vanuit dat bij het bestellen van producten zorgvuldig wordt omgegaan met de hoeveelheid producten die besteld wordt. 

 8. Van een bestelling mag maximaal vijftig procent van het factuurbedrag gecrediteerd worden. Om het bedrag te crediteren, wordt door de docent contact opgenomen met de desbetreffende leverancier, waarna de producten in originele staat geretourneerd worden.  

 9. Als er een tweede bestelling gedaan wordt, gaan we er van uit dat de eerste bestelling voldaan is/wordt. Vijftig procent van de inkoopwaarde van de tweede bestelling is het maximale bedrag wat teruggestuurd kan worden. 

 10. Food producten (van Fair Trade Original) mogen niet geretourneerd worden, alleen non-food producten mogen retour. 

 11. De onderwijsinstelling draagt er zorg voor dat alle leerlingen aan het begin en het einde van het project de ASTEE vragenlijst invullen, waarmee de impact op het ontwikkelen van ondernemende competenties van deelnemers kan worden gemeten.

 12. Indien een onderwijsinstelling gebruikt wenst te maken van de financiële garantstelling van Jong Ondernemen, gaat Jong Ondernemen er vanuit dat de producten die retour gestuurd mogen worden (zie artikel 8 en 9) retour gestuurd zijn naar de desbetreffende leverancier. Wanneer er dan nog steeds een klassikaal verlies is, vergoedt Jong Ondernemen maximaal €100. De onderwijsinstelling neemt contact op met Anneloes Krom voor de afhandeling. De volgende documenten zijn in ieder geval nodig:  
  1. Factu(u)r(en) van Lavista of Fair Trade Original;
  2. Overzicht van inkomsten en uitgaven van de betreffende klas;
  3. Het totaalbedrag dat de onderwijsinstelling van Jong Ondernemen wenst te ontvangen;