Deelname voorwaarden Zeker van je Zaak

Jong Ondernemen biedt jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid een ondernemende houding te ontwikkelen en te ervaren welke kansen en uitdagingen het ondernemerschap biedt.

Daarom biedt Jong Ondernemen het programma "Zeker van je Zaak" aan. Een educatief ondernemerschapsproject gericht op mbo deelnemers, niveau 3/4. Deze deelname voorwaarden hebben betrekking op de inschrijving voor Zeker van je Zaak.

Jong Ondernemen verplicht zich met deze deelname voorwaarden tot het volgende:

 1. Het leveren van actuele informatie en instructie voor de docent zodat deze in staat is de deelnemers aan te sturen en te begeleiden;

 2. Het leveren van een E-Scan voor iedere deelnemer om de ondernemersvaardigheden te meten;

 3. Het leveren van fysieke programma materialen, zoals o.a. een gedrukt Business Model You en ondersteunende materialen, alsmede toegang tot de online omgeving Mijn Jong Ondernemen;

 4. Het verzenden van de nieuwsbrief en andere programma-informatie naar contactdocent en begeleidend docent(en). 

De onderwijsinstelling verplicht zich met het accepteren van deze deelname voorwaarden tot het volgende:

 1. Iedere groep deelnemers aan het programma wordt begeleid door een docent die:
  1. bereid is een samenwerking aan te gaan met de Regio aanvoerder of coördinator van Jong Ondernemen;
  2. verantwoordelijk is voor de begeleiding en aansturing van de deelnemers.
 2. De onderwijsinstelling draagt er zorg voor dat alle deelnemers aan het begin en het einde van het project de ASTEE vragenlijst invullen, waarmee de impact op het ontwikkelen van ondernemende competenties van deelnemers kan worden gemeten; 

 3. De onderwijsinstelling draagt zorg voor de tijdige betaling van de factuur aan Jong Ondernemen (binnen 14 dagen na factuurdatum);
  1. Het betalen van € 30,00 per student.
 4. Tot vier weken vóór de startdatum kan het programma Zeker van je Zaak worden geannuleerd;

 5. Tot twee weken ná de startdatum kan het aantal deelnemers gewijzigd worden tegen het afgesproken tarief;
  1. Niet gebruikte licenties worden niet in reserve gehouden voor het volgende schooljaar.