Overzicht les 3

Les 3. Doelgroep

In de deze les bepalen leerlingen hun doelgroep en onderzoeken zij deze, zodat hun product aansluit op de wensen van hun toekomstige klanten. 

De les bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Doelgroep bepalen
  • Doelgroep onderzoeken
  • Teamafspraken

Leerdoelen

Na deze les, kunnen de leerlingen het volgende: 

  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een doelgroep is.
  • De leerlingen kunnen een brainstorm inzetten om ideeën te genereren en te selecteren. 
  • De leerlingen zijn in staat te denken vanuit hun doelgroep. 
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het belangrijk is om assumpties te checken. 
  • De leerlingen zijn in staat assumpties te checken. 

Tijdschema

Onderdeel  Tijdsindicatie  Korte beschrijving     
 Uitleg over  doelgroep  10 min.  Klassikale uitleg docent over wat een doelgroep is en  op  basis waarvan je een doelgroep kiest.
 Doelgroep  bepalen  10 min.   Ieder team kiest de doelgroep waaraan ze de gekozen  producten willen gaan verkopen en stelt vast of de  doelgroep zit te wachten op deze producten.
 Doelgroep  onderzoeken  20 min.  De leerlingen verzinnen manieren om te ontdekken of  hun assumpties over hun doelgroep juist zijn. Hierbij  valt  bijvoorbeeld te denken aan vragenlijsten of  interviews.
 Teamafspraken  maken  10 min.  De leerlingen maken afspraken over hoe ze het  verdere YES! traject gaan doorlopen.
 Totaal  50 min.