Invulling keuzedeel

Invulling keuzedeel

- Deze pagina is niet zichtbaar voor studenten - 

Zeker van je Zaak kan als invulling dienen voor het keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap. Onder downloads vind je een document waarin wordt uitgelegd op welke manier. 

Zeker van je Zaak heeft ook raakvlakken met ondernemerschap mbo. In hetzelfde document wordt ook verantwoord hoe Zeker van je Zaak daarop aansluit. 

Bron: http://www.herzieningmbo.nl/de-herziening/inhoud/ 

Zit ondernemerschap al in de opleiding zelf, dan is het mogelijk om Zeker van je Zaak daarbinnen te implementeren. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Lotte Segeth