Overzicht les 10

Les 10. Reflectie

Het project loopt op zijn einde.

In deze les zetten de leerlingen de laatste mogelijkheden in om nog producten te verkopen.

Daarnaast staat deze les in het teken van reflecteren. Hoe is het project verlopen en wat zouden ze een volgende keer anders doen? 

De les bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Administratie
  • Reflectie
  • Optioneel: Reflectie doelen
  • Optioneel: Mini Business plan

Leerdoelen

Na deze les kunnen de leerlingen het volgende:

  • De leerlingen zijn in staat te checken of hun administratie klopt of niet en deze kloppend te krijgen.
  • De leerlingen kunnen reflecteren op hun individuele functioneren.
  • De leerlingen kunnen feedback van medeleerlingen gebruiken om van te leren.
  • De leerlingen kunnen reflecteren op hun teamfunctioneren.

Tijdschema

Onderdeel  Tijdsindicatie  Korte beschrijving     
 Administratie  bijwerken  5 min.   De leerlingen werken hun administratie bij.
 Individuele  reflectie  20 min.  De leerlingen reflecteren op hun individuele  functioneren tijdens YES!. Wat ging er goed en wat kon  er beter?
 Groepsreflectie  25 min.   De leerlingen reflecteren op het functioneren van het  team tijdens YES!. Wat ging er goed en wat kon  er  beter?
 Totaal  50 min.  
 Optioneel:  Reflectie  Doelen les 5  15 min.  De leerlingen bekijken welke doelen uit les 5 ze  behaald  hebben en welke niet en gaan na waarom  wel/niet.
 Optioneel:  Mini Business  plan  45 min.  De leerlingen krijgen deze les en 30 minuten in de  volgende les de tijd om een mini business plan op te  zetten voor een eigen te verzinnen onderneming. 
 Totaal  100 min.