Overzicht les 11

Les 11. Afsluiting

In deze afsluitende les bereken de leerlingen allereerst hun winst/verlies en vullen ze de ASTEE nameting in.

Daarna is YES! afgelopen en ontvangen de leerlingen hun certificaat.

De les bestaat uit de volgende onderwerpen: 

  • Winst/verlies berekenen
  • ASTEE meting
  • Afsluiting
  • Optioneel: Presentaties

Leerdoelen

Na deze les kunnen de leerlingen het volgende:

  • De leerlingen zijn in staat hun totale winst te berekenen.
  • De leerlingen kennen de voor- en nadelen van ondernemersschap.

Tijdschema

Onderdeel  Tijdsindicatie  Korte beschrijving     
 Winst/verlies  berekenen  30 min.  De leerlingen berekenen hun uiteindelijke  winst/verlies. 
 ASTEE invullen  10 min.   De leerlingen vullen de nameting van het  impactonderzoek, ASTEE, in.
 Afsluiting  10 min.  De leerlingen kijken terug op YES! en ontvangen  hun  certificaat.
 Totaal  50 min.