Overzicht les 4

Les 4. Het product kiezen

Deze les kiezen de teams hun product en maken ze een begroting.

Ze bepalen hun verkoopprijs en kiezen hoeveel producten ze inkopen. De les bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Product(en) kiezen
  • Begroting
  • Thuisopdracht
  • Optioneel: btw
  • Optioneel: SWOT-analyse

Na de les: Producten bestellen

Leerdoelen

Na deze les, kunnen de leerlingen het volgende: 

  • De leerlingen zijn in staat om onderbouwde keuzes te maken, gebaseerd op resultaten/data. 
  • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat inkoopprijs, verkoopprijs, btw en break-event point is en kunnen dit toepassen op hun eigen situatie.

Tijdschema

Onderdeel  Tijdsindicatie  Korte beschrijving     
 Product(en)  kiezen  20 min.  De leerlingen analyseren de resultaten die uit het  doelgroeponderzoek zijn gekomen en kiezen op basis  daarvan welk(e) product(en) ze gaan verkopen.
 Uitleg  begroting  10 min.  Klassikale uitleg van de docent over het maken van een  begroting met begrippen als break-evenpoint, inkoopprijs  en verkoopprijs.
 Oefenen  met  begroting  10 min.  De leerlingen oefenen met een paar opgaven hoe ze een  simpele begroting maken. 
 Begroting  maken  10 min.  De leerlingen maken een begroting voor hun eigen bedrijf  en bepalen daarmee de inkoop- en verkoopprijs en het  break-evenpoint van hun bedrijf.
 Totaal  50 min.  
 Optioneel:  Uitleg btw  5 min.  Klassikale uitleg van de docent over btw.
 Optioneel:  Uitleg  SWOT  10 min.  Klassikale uitleg van de docent over wat een SWOT-  analyse is en hoe je deze voor je bedrijf maakt.

 Optioneel:  SWOT  maken /

 Product(en)  bestellen

 20 min.

 De leerlingen maken een SWOT-analyse van hun bedrijf  en denken na over hoe ze hier op in kunnen spelen.

 Wanneer de leerlingen een SWOT-analyse maken, bestelt  de docent de producten. Anders doet de docent dit buiten  de les.