Financiën

Inhoud fase 4

Fase 4 bestaat uit de volgende onderwerpen: 

 • Kies je verdienmodel
 • Visma eAccounting
 • Startkapitaal
 • Inkomsten
 • Kosten 
 • Winst 
 • Reflectie
 • Business Model You

Aan het begin van deze fase kies je je verdienmodel. Dat is de manier waarop jouw geld binnenkomt. Zodra je je verdienmodel gekozen hebt, gebruik je het opdrachtboek dat bij jouw verdienmodel hoort. 

In het tweede onderdeel, Visma eAccounting, maak je een inlog aan voor eAccounting; het boekhoudpakket waarmee je leert werken in deze fase. 

Vervolgens bedenk je wat je nodig hebt om je bedrijf te starten, wat dat kost en hoe je aan dit geld komt. Je bepaalt je tarief, schat het aantal klanten in en bepaalt zo je verwachte inkomsten. Vervolgens breng je je verwachte kosten in kaart en haal je deze kosten van de inkomsten. Zo ontdek je of jij winst gaat maken of niet.

Tijdens deze fase doe je de administratie voor de voorbeeldondernemer die bij jouw verdienmodel hoort. Zo leer je stap voor stap hoe boekhouden werkt. 

Je reflecteert op de financiën; vind je het leuk om de administratie te doen, houd je van begrotingen maken? Vraag jij hulp en zo ja, wat en aan wie? Aan het einde van deze fase vul je weer je Business Model You in. Je hebt na deze fase alle vakken ingevuld. 

Leerdoelen

De volgende leerdoelen staan bij deze fase centraal :

 • Je leert wat een verdienmodel is en bepaalt welk verdienmodel jij wil hanteren voor jouw bedrijf. 
 • Je leert wat startkapitaal is en bedenkt wat jij nodig hebt om je bedrijf te starten en wat dat kost.
 • Je leert over eigen en vreemd vermogen en bepaalt hoe jij aan je startkapitaal komt.
 • Je schat je verwachte inkomsten, door een inschatting te maken van je verwachte aantal klanten. 
 • Je leert het verschil tussen vaste en variabele kosten en schat jouw verwachte vaste en variabele kosten.
 • Je leert over verzekeringen, pensioen en afschrijvingen en maakt hierin keuzes. 
 • Je leert wat een exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting is en maakt deze voor je bedrijf.
 • Je ontdekt of je winst maakt of niet. 
 • Je houdt de administratie bij in eAccounting; je leert onder andere hoe je een factuur inboekt, hoe je aangeeft dat je geld ontvangt/uitgeeft, hoe je offertes/facturen maakt en hoe je je winst/verliesrekening bekijkt.