Invulling keuzedeel

Invulling keuzedeel

- Deze pagina is niet zichtbaar voor studenten - 

Student Company kan als invulling dienen voor het keuzedeel Oriëntatie op ondernemerschap. Onder downloads vind je een document waarin wordt uitgelegd op welke manier. 

Student Company heeft ook raakvlakken met ondernemerschap mbo. In hetzelfde document wordt ook verantwoord hoe Student Company daarop aansluit. 

Bron: http://www.herzieningmbo.nl/de-herziening/inhoud/ 

Zit ondernemerschap al in de opleiding zelf, dan is het mogelijk om Student Company daarbinnen te implementeren. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met Lotte Segeth