Missie

'Jongeren inspireren en uitdagen te bouwen aan een ondernemende toekomst'

Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Maar wat als de maatschappij steeds sneller verandert? Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf dagen per week, van 9 tot 5. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan, worden steeds meer mensen ondernemer en werken bedrijven veel met flexwerkers.

Om goed te functioneren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen.    

Onze missie is dan ook dat alle jongeren de kans moeten krijgen om hun ondernemende kant te leren kennen via onze ondernemerschapsprogramma's.

Wie zijn we?

Jong Ondernemen is een stichting die vol enthousiasme en deskundigheid scholen al meer dan 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschapsprogramma’s.

Wat doen we?

Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en ontplooien hun talent en ontwikkelen hun ondernemende houding. 

Waarom doen we dit?

Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. De economie vraagt om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers. Iedereen is immers ondernemer van zijn eigen toekomst.  

Hoe doen we dit?

Wij bieden, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, actuele en relevante programma’s en projecten aan om te bouwen aan een ondernemende toekomst.

Definitie ondernemerschap:
Volgens Jong Ondernemen gaat ondernemerschap over het zien en pakken van kansen. Ondernemerschap is de mogelijkheid om ideeën om te zetten in actie. Het draait om creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s. 

Je kunt ondernemerschap bijvoorbeeld toepassen op je werk, bij het opzetten van een goed doel of het starten van een bedrijf.