Overzicht fase 4

Overzicht fase 4

- Deze pagina is niet zichtbaar voor studenten - 

Dit is de vierde fase van Student Company. De studenten verwerken hun ideeën tot een ondernemingsplan.

Leerdoel fase 4: De student kan zijn ideeën uitwerken tot een concreet plan. 

Over fase 4

Onder 'downloads' vind je een powerpointpresentatie. Deze kun je gebruiken bij het aanbieden van fase 4. Bij fase 4 is een format ondernemingsplan beschikbaar. De studenten kunnen dit format gebruiken om hun ondernemingsplan mee in te vullen. Uiteraard kun je als docent ervoor kiezen om nog aanvullende eisen aan het plan te stellen. 

De onderwerpen van het ondernemingsplan vind je in de linkerkolom. Een overzicht van fase 4: 

  • Ons bedrijf - de studenten vertellen wie zij zijn, stellen hun team voor, leggen uit welk probleem ze oplossen en wat hun oplossing (product) is. 
  • Klanten en concurrenten - de studenten brengen hun doelgroep in kaart, met ijkpersoon. Ze benoemen wie hun concurrenten zijn, wat hun concurrent goed kan en wat je kan leren van de concurrent. Ook benoemen ze met welke bedrijven ze samenwerken en in welke vorm.  
  • Marketing en verkoop - marketing gaat over alles wat te maken heeft met de verkoop van je product. Vaak begint dat bij je eigen netwerk; studenten bedenken wie er in hun netwerk zitten en hoe ze hun netwerk inzetten. Ze bedenken welke communicatiekanalen ze op welke manier inzetten. Ten slotte bedenken ze welke verkoopkanalen ze gebruiken. 
  • Financiën - de studenten berekenen hoeveel geld ze nodig hebben om hun bedrijf te starten en hoeveel aandelen ze dus moeten verkopen. Ze schatten hun verwachte kosten en bepalen hun verkoopprijs. Ze schatten hun verwachte omzet en bepalen op basis daarvan de verwachte winst. Dit geven ze weer in een exploitatiebegroting. Ze bepalen hun break-even point en berekenen het verwachte dividend voor de investeerder en maken een liquiditeitsbegroting. 
  • Samenvatting en conclusie - een plan begint met een samenvatting en eindigt met de conclusie. De studenten schrijven dit.