Projecten

Projecten

Met onze projecten maken jongeren al tijdens hun onderwijscarrière kennis met de kansen en uitdagingen van ondernemerschap in combinatie met thema's zoals sociaal ondernemen, internationaal ondernemen, internettechnologie en energie. De kortlopende projecten van Jong Ondernemen sluiten naadloos aan op de bestaande programma's en zijn daardoor makkelijk te implementeren. De projecten zijn verdiepend of verbredend en zorgen ervoor dat leerlingen en studenten een programma kunnen combineren met eigen interessegebieden of nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

Bekijk de effecten van ondernemerschapsonderwijs


"De Challenge was erg leuk om te doen en vooral de locatie maakte het spannend. Echt voor herhaling vatbaar!"
ErgHandUg Deelnemer Euroclear Investment Challenge
Projecten

Klik op onderstaande projecten voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.

Enterprise without Borders (middelbare school)

Facts & figures

Naast programma: Junior Company
Kosten: gratis (exclusief internationale reizen)
Onderwijsniveau: vmbo/havo/vwo (3,) 4 en 5
Projectmaanden: tussen november en mei
Studiebelasting: nog onbekend
Aantal deelnemers: deelname per junior company
Projectonderdelen: nog onbekend

Enterprise without Borders

Via het project Enterprise without Borders laten we leerlingen via Junior Company in contact komen met leerlingen in andere Europese landen. Zo worden leerlingen van de middelbare school uitgedaagd om al in een vroeg stadium met internationaal ondernemen aan de slag te gaan. Tijdens het project leren de leerlingen over globalisering, cultuur en internationaal handelen. Ook helpen we bij het opzetten van een 'zakenreis' (internationale uitwisseling).

Planning

In schooljaar 2016-2017 bevindt dit project zich in de pilotfase. Wanneer de pilot succesvol wordt afgerond, zal het project in schooljaar 2017-2018 voor alle scholen worden open gesteld.

Interesse?

Neem contact op met projectcoördinator Loek Zanders.

Partner

Sci-Tech (middelbare school)

Facts & figures

Naast programma: n.v.t.
Kosten: gratis
Onderwijsniveau: havo/vwo 4 en 5
Projectmaanden: tussen november en april
Studiebelasting: 5 tot 15 uur
Aantal deelnemers: 4 à 5 leerlingen per team
Projectonderdelen: gastles, quiz, casus, nationale finale, internationale finale

Let op: alleen voor middelbare scholen in de provincie Zuid-Holland.

Sci Tech Challenge

Samen tot innovatieve ideeën komen die bijdragen aan het oplossen van het wereldomvattende tekort aan energie en ontdekken van toekomstige sources/resources. Dat is de kern van dit internationale project. Daarnaast brengen ze in kaart wat de consequenties zijn voor de mens en het milieu. Leerlingen worden zich bewust van hun rol in de wereld.

Planning

Gastles en quiz
Tussen oktober en februari

Nationale finale
Medio maart 2017

Internationale finale
Medio april 2017

Meedoen?

Neem contact op met projectcoördinator Loek Zanders.

Partner

Social Innovation Relay (middelbare school)

Facts & figures

Naast programma: YES! of Junior Company
Kosten: gratis
Onderwijsniveau: vmbo/havo/vwo (3,) 4 en 5
Projectmaanden: tussen november en mei
Studiebelasting: 5 tot 20 uur
Aantal deelnemers: 2 à 4 leerlingen per team
Projectonderdelen: introductieles, quiz, casus, uitwerken eigen idee, Innovation Camp, nationale finale, internationale finale

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) is een wereldwijde competitie die georganiseerd wordt in samenwerking met NN. Tijdens Social Innovation Relay worden leerlingen van de middelbare school uitgedaagd om een innovatief (zakelijk) concept te ontwikkelen, om daarmee een sociale behoefte aan te pakken.

Planning

Introductieles en quiz
Tussen december en februari

Innovation Camp
Begin maart 2017

Nationale finale
Medio mei 2017

Internationale finale
Medio juni 2017

Meedoen?

Neem contact op met projectcoördinator Loek Zanders.

Partner

AT&T Challenges (hbo)

Facts & figures

Binnen programma: Student Company
Kosten: gratis
Onderwijsniveau: hbo
Projectmaanden: tussen januari en maart
Studiebelasting: 5 uur
Aantal deelnemers: max. 3 à 4 studenten per student company
Projectonderdelen: kwalificatie en challenge

AT&T Challenges

Zes à acht tot op het bot gemotiveerde teams, één doel: het volbrengen van een AT&T Challenge. Op twee momenten in het jaar komen verschillende student companies (hbo) bij elkaar op het kantoor van AT&T om daar een extra uitdaging aan te gaan.

Planning

Kwalificatie
Beperkt aantal teams per onderwijsinstelling, interne selectie (wedstrijd, sollicitatie, etc.) ten minste één maand vóór Challenge.

Challenge 1
10 februari 2017
Thema: innovation challenge

Challenge 2
21 april 2017
Thema: investment challenge

Meedoen?

Neem contact op met projectcoördinator Loek Zanders.

Partner

Euroclear Investment Challenge (hbo)

Facts & figures

Binnen programma: Student Company
Kosten: gratis
Onderwijsniveau: hbo
Projectmaanden: tussen februari en maart
Studiebelasting: 5 uur
Aantal deelnemers: max. 3 à 4 studenten per student company
Projectonderdelen: kwalificatie en challenge

Euroclear Investment Challenge

Onder begeleiding van experts gaan zes student companies (hbo) in hun eigen 'war room' op het kantoor van Euroclear aan de slag met hun plan voor de toekomst. Wie heeft aan het eind van de dag het beste voorstel voor investeerders?

Planning

Kwalificatie
Beperkt aantal teams per onderwijsinstelling, interne selectie (wedstrijd, sollicitatie, etc.) ten minste één maand vóór Challenge.

Challenge
Medio maart
Thema: investeren

Meedoen?

Neem contact op met projectcoördinator Loek Zanders.

Partner

Take-off hbo (hbo)

Take-off hbo

Hogescholen zijn erkende broedplaatsen voor startende ondernemers. Dagelijks werken studenten, onderzoekers en lectoren aan innovatieve ideeën om uitdagingen in de maatschappij op te lossen. Om die ideeën vervolgens op markt te brengen, is tijd en geld nodig.

Regieorgaan SIA geeft met de regeling Take-off hbo fase 1 (net afgestudeerde) studenten, docenten, onderzoekers en lectoren de kans om de marktpotentie van hun product te onderzoeken. Per haalbaarheidsstudie kun je maximaal 25.000 euro aanvragen.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen. Deze commissie bestaat uit leden die vertrouwd zijn met ondernemen en met het hbo. De leden kijken bij de beoordeling naar de kennis waar het voorstel op is gebaseerd en innovativiteit, commerciële potentie, de kwaliteit van het team en het projectplan en begroting. Na de schriftelijke beoordeling, volgt op uitnodiging de mogelijkheid hun plannen kort toe te lichten aan de commissie. Dit is een belangrijk onderdeel van het beoordelingstraject.

Wordt een Take-off hbo projectvoorstel gehonoreerd, dan keert Regieorgaan SIA het geld uit aan de hogeschool die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van het projectplan. Met dat geld vergoedt de hogeschool - conform de in de aanvraag opgenomen begroting - kosten van de haalbaarheidsstudie.

Meer informatie?

Meer informatie over de regeling Take-off hbo vind je hier.

Partner

"Het is een unieke kans om met mensen te werken die al heel wat ervaring hebben."
Charlotte Vullinghs Deelnemer Social Innovation Relay

Jong Ondernemen is aangesloten bij Junior Achievement Europe en Junior Achievement Worldwide. We werken met elkaar aan een beter ontwikkelde wereld en zorgen dat leerlingen en studenten ondernemerschapservaringen opdoen.

Nieuws