Student Company

Het programma

Tijdens Student Company richten de studenten hun eigen company op en deze runnen ze een schooljaar lang. Ze starten individueel en vanaf fase 2 verdelen ze functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product/dienst, schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en hun product en zorgen voor een financieel overzicht. Studenten ervaren zo op een praktijkgerichte manier hoe het is om een eigen bedrijf te runnen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en welke rol binnen het bedrijf zij het leukste vinden. De jongeren kunnen door middel van de evenementen van Jong Ondernemen de concurrentie aangaan met andere student companies.

Aansluiting op het onderwijs

Student Company bestaat uit twee varianten. Student Company mbo kan dienen als invulling voor het keuzedeel ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ en Student Company+ mbo voor de invulling voor ‘Ondernemerschap mbo’. 

Examinering
Als deskundigen in het ontwikkelen van praktische programma’s werken we samen met experts op het gebied van het maken van examens. Hierdoor sluiten onze programma’s aan op de examinering van onder andere ESS.

De studenten voeren dit programma uit in teamverband, maar doen opdrachten en onderdelen individueel. De student bouwt zijn eigen portfolio op en wordt individueel beoordeeld. Lees hier nog meer over de aansluiting op de keuzedelen.

Programma Student Company

 Onderwijsniveau:   mbo niveau 3 en 4
 Keuzedeel:

 Student Company mbo: Oriëntatie op ondernemerschap
 Student Company+ mbo: Ondernemerschap mbo

 Studie belasting  Student Company mbo: 240 uur (80 bot uren)
 Student Company+ mbo: 480 uur (80 bot uren)
 Leerjaar:  2 en hoger
 Programmaduur:  10 maanden (optie tot 5 maanden)
 Aantal deelnemers:  4 - 8 studenten per company
 Examinering:  Individueel (incl. portfolio) - sluit aan op de examinering van o.a. ESS

Stappenplan

Student Company mbo

Student Company+ mbo


Programma inhoud

Beide Student Company varianten bestaan uit vier fases.

Student Company mbo (240 uur)
- Fase 1. Het team
Deze fase begint individueel zodat de student zijn eigen kwaliteiten leert kennen. Daarna vormen de studenten teams en verdelen ze de functies binnen hun bedrijf.
- Fase 2. Het plan
De teams bedenken een bedrijfsidee en schrijven een ondernemingsplan. Deze fase bevat relatief de meeste theorie, waarnaar verwezen wordt in de ‘extra theorie-omgeving’.  
- Fase 3. Het bedrijf runnen
De teams voeren het plan uit. Ze verkopen aandelen om aan startkapitaal te komen, kopen hun product in, maken eventueel hun product (of laten het produceren), zetten de marketing op, verkopen zoveel mogelijk producten en houden de administratie bij. Aan het einde sluiten ze hun bedrijf af en schrijven ze een jaarverslag.
- Fase 4. Reflectie
Deze fase wordt weer individueel uitgevoerd. De student blikt terug op het ondernemen en reflecteert. Hij bedenkt of ondernemen bij hem past en wat zijn kwaliteiten en verbeterpunten zijn.

Student Company+ mbo (480 uur)
- Fase 1. Mijn idee
Deze fase wordt individueel uitgevoerd. De student leert eerst zijn eigen kwaliteiten kennen. Daarna bedenkt hij zelf een eerste bedrijfsidee dat hij kort uitwerkt in een Business Model Canvas.
- Fase 2. Ondernemingsplan
Samenwerken is een belangrijke 21st century skill. Daarom werken de studenten vanaf fase 2 in teams. Ze zoeken teamgenoten en schrijven samen één ondernemingsplan, waarmee ze als team verder gaan. Deze fase bevat veel theorie, waarnaar verwezen wordt in de ‘extra theorie-omgeving’.  
- Fase 3. Het bedrijf runnen
De teams voeren het plan uit. Ze verkopen aandelen om aan startkapitaal te komen, kopen hun product in, maken eventueel hun product (of laten het produceren), zetten de marketing op, verkopen zoveel mogelijk producten en houden de administratie bij. Aan het einde sluiten ze hun bedrijf af en schrijven ze een jaarverslag.
- Fase 4. Reflectie
Deze fase wordt weer individueel uitgevoerd. De student blikt terug op het ondernemen en reflecteert. Hij bedenkt of ondernemen bij hem past en wat zijn kwaliteiten en verbeterpunten zijn.

Faciliteiten

De studenten krijgen:
 • Toegang tot de online programma-omgeving Mijn Jong Ondernemen (incl. extra theorie);
 • Zakelijke bunq-bankrekening; 
 • Een verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand;
 • Twinfield boekhoudpakket;
 • Persoonlijk E-portfolio; 
 • Ondernemerstest;
 • Deelname certificaat;
 • Mogelijk om een eigen webshop te openen via Shopify (gratis);
 • Korting op het gebruik van diverse tools, zoals iDEAL-transacties;
 • Begeleiding door vrijwilligers met ervaring als ondernemer of in het bedrijfsleven;
 • Deelname aan evenementen: Start-up Festival, de Marktdag en competities;
 • Deelname aan internationale programma's en competities.

Evenementen

Jong Ondernemen organiseert door het jaar heen verschillende inspirerende evenementen. Studenten die deelnemen aan onze programma's kunnen hier netwerken, hun producten of diensten verkopen en de strijd aangaan met andere student companies. Een mooie aanvulling op een jaar actief ondernemen!

Start-up Festival

 • start van het nieuwe ondernemersjaar;
 • workshops en trends op het gebied van ondernemen;
 • interessante netwerkmogelijkheden voor studenten.

Pitch Battles (alleen voor Medium en Premium pakketten)

 • pitchwedstrijd tussen directeuren;
 • interessante netwerkmogelijkheid voor studenten, docenten en begeleiders.

Marktdag (alleen voor Medium en Premium pakketten)

 • regionale verkoopdag met wedstrijdelement;
 • netwerken en ervaringen uitwisselen met andere student companies.

Competitie (alleen voor Premium pakketten)

 • Eerste selectie
 • Halve finale 'Student company van het jaar';
 • Nationale finale 'Student company van het jaar'.
 • Deelname aan Europese finale (voor winnaars nationale finale).

Certificaten voor studenten

Bij een succesvolle afronding van Student Company ontvangen studenten een bewijs van deelname. Mbo- en hbo-studenten kunnen daarnaast een aanvullend certificaat behalen.

CE ondernemerschap voor mbo
Om aan te tonen dat mbo-studenten ondernemerschapsvaardigheden bezitten, kunnen ze naast Student Company de Certificeerbare Eenheid (CE) Ondernemerschap behalen. Hier lees je meer over de CE ondernemerschap en Student Company. 

Ondernemerstest
Welke ondernemerstalenten bezitten studenten? Welke aspecten kunnen ze verder ontwikkelen? De ondernemerstest geeft studenten inzicht in hun persoonlijke ondernemerschapsstijl. Zij worden getest op competenties als zelfstandigheid, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en flexibiliteit.

Challenges

In de challenges maken jongeren al tijdens hun onderwijscarrière kennis met de kansen en uitdagingen van ondernemerschap in combinatie met thema's zoals sociaal ondernemeninternationaal ondernemen, internettechnologie en energie. De kortlopende challenges van Jong Ondernemen sluiten naadloos aan op de bestaande programma's en zijn daardoor makkelijk te implementeren.

Bekijk de challenges.

Bekijk de effecten van ondernemerschapsonderwijs

“Ik was op zoek naar manier om studenten genoeg competitie te bieden en ze op een gestructureerde manier kennis te laten maken met ondernemerschap. Het programma is goed opgezet. De ondersteuning en bijkomende faciliteiten zijn prettig. De competitie Student Company van het Jaar is een mooie toevoeging. Een team van mij is tot de finale gekomen, dat werkt motiverend voor de studenten.”
Okke de Jong Rotterdam Academy

Partners van dit programma zijn: