Privacyverklaring

Neem contact op

Privacyverklaring stichting Jong Ondernemen

Stichting Jong Ondernemen, gevestigd te Johan Huizingalaan 763A in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jonas de Groot, algemeen directeur van stichting Jong Ondernemen, is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@jongondernemen.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent:

  • Zoals je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en leeftijd, maar
  • ook je BSN-nummer of je geboorteplaats.

Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens worden door Jong Ondernemen verwerkt en opgeslagen?

Stichting Jong Ondernemen verwerkt verplichte gegevens van medewerkers bij aangesloten organisaties. Aangesloten organisaties zijn bedrijven, scholen en instellingen die Jong Ondernemen op welke wijze dan ook financieel en/of met mankracht ondersteunen of die deelnemen aan de ondernemerschapsprogramma’s. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Wij verzamelen gegevens van:

  1. Vrijwilligers, ook wel begeleiders genoemd. Zij geven gastlessen/workshops, zijn coach van de deelnemers tijdens projecten en onze programma’s, of ondersteunen bij evenementen van Jong Ondernemen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van Jong Ondernemen en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  3. Leerlingen, studenten en docenten. Bij projecten sturen scholen de persoonsgegevens van deelnemers en docenten naar Jong Ondernemen, zodat wij ze kunnen laten deelnemen aan onze programma’s en eventuele andere evenementen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  4. Overige personen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die op enigerlei wijze ondersteuning bieden aan of bij de programma’s van Jong Ondernemen.

Met welk doel worden deze gegevens opgeslagen?

We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van onze programma’s mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen, sponsors en andere belanghebbenden zou Jong Ondernemen haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (e-mail)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met onze programma’s en administratie. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes, die we voeren om de zichtbaarheid van Jong Ondernemen te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden: dat kun je aangeven door onderaan de betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ook gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Eindverantwoordelijk binnen Jong Ondernemen is:

Jonas de Groot, algemeen directeur stichting Jong Ondernemen.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Jong Ondernemen en alleen waar nodig de begeleiders en docenten.

Worden mijn persoonsgegevens ook door anderen gebruikt?

Alleen door die organisaties die geheel of gedeeltelijk deelnemen aan onze programma’s. Door de programma- afspraken met de scholen en/of instanties waar onze deelnemers vandaan komen is dit vooraf ook bekend.

Welke gegevens heeft Jong Ondernemen opgeslagen van de deelnemers?

Als je wilt weten welke informatie er bewaard wordt, kun je contact met ons opnemen via info@jongondernemen.nl.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste je naam en emailadres noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor Jong Ondernemen bijvoorbeeld als vrijwilliger of partner, ontvangen (automatische) serviceberichten, zoals een bevestiging van inschrijving of een reminder voor een training.

Uitschrijving hiervan is mogelijk door onderaan het nieuwsbericht op uitschrijven te klikken of een mail te sturen naar info@jongondernemen.nl. De gegevens worden dan verwijderd na afloop van de wettelijke bewaartermijn. Dat betekent echter dat deelname aan onze projecten niet meer mogelijk is.

Wie informatie/mails krijgt over acties, programma’s of evenementen van Jong Ondernemen, of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar: info@jongondernemen.nl.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden minimaal de wettelijke termijn bewaard, omdat er termijnen voor staan om de boekhouding te bewaren. Wil je dat jouw gegevens eerder verwijderd worden? Stuur dan een mail naar info@jongondernemen.nl.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over onze privacyverklaring kunnen worden gesteld via info@jongondernemen.nl. Vrijwilligers en partners kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacyverklaring

Jong Ondernemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Cookies

Jong Ondernemen is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookie gebruik. Jong Ondernemen maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Stichting Jong Ondernemen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jongondernemen.nl.