ANBI & Jaarverslag 

Giftenaftrek voor donateurs

Stichting Jong Ondernemen is per 1 januari 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Jong Ondernemen geen schenkingsrecht behoeft te betalen over schenkingen die we ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften, die moeten voldoen aan de daarvoor geldende regels, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. status. In ons beleidsplan vind je de hoofdlijnen van de voorwaarden. Wil je meer weten over onze stichting? Lees dan ons Jaarverslag en de financiële verantwoording.

Jaarverslagen van Jong Ondernemen

Jaarverslag 2022 / 2023

Jaarverslag 2020 / 2021

Jaarverslag 2019 / 2020

Jaarverslag 2018 / 2019