Gelijke kansen voor ieder kind, in Nederland:
Dat is waar SKB voor staat

Neem contact op

Niet alle kinderen in Nederland hebben gelijke kansen op het gebied van educatie. Volgens het CPB scoren kinderen van ouders met een laag inkomen of een lage opleiding significant lager in taal- en rekenvaardigheid dan kinderen van ouders met een hoog inkomen of opleidingsniveau.

Daarom hebben we samen met JINC, Stichting Move, Stichting Nederlands Debatinstituut en Stichting Petje Af de handen ineen geslagen en gezamenlijk het SKB opgericht. We zetten ons samen in om ongelijkheid bij kinderen tegen te gaan. Lees op deze pagina alles over wat wij doen samen met deze vier andere organisaties.

Waar staat SKB voor?

De afkorting SKB staat voor Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs. Jong Ondernemen is een van de vijf organisaties die samen SKB vormt. Het SKB wil dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond. Voor echte kansengelijkheid zijn, naast goed cognitief onderwijs, aanvullende educatieve programma’s gericht op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren essentieel. Het is van groot belang dat:

 

  • Kinderen en jongeren toegang hebben tot het sociale kapitaal van mentoren, rolmodellen en netwerken;
  • Kinderen zich bewust worden van hun eigen talenten en interesses en weten hoe ze die in kunnen zetten;
  • Kinderen toegang hebben tot een rijk cultureel leven, zowel om te beleven als om te beoefenen;
  • Kinderen kunnen sporten, bewegen en leren hoe je gezond kunt leven;
  • Kinderen democratische vaardigheden opdoen en nadenken over hun eigen mening, hoe je die mening goed kunt verwoorden en hoe je om kunt gaan met andersdenkenden.

Hoe zorgt SKB ervoor dat kinderen gelijke kansen krijgen?

Er zullen altijd ongelijke kansen blijven tussen mensen en in dit geval tussen kinderen. SKB zet zich in om die kansen zo gelijk mogelijk te trekken. Dit doen we door projecten meer en beter op elkaar aan te laten sluiten en zo scholen effectiever te helpen met alles wat kansengelijkheid kan vergroten. Een mooi voorbeeld van een project is de leerlijn die op dit moment in Rotterdam en Utrecht aangeboden wordt in het primair en basisonderwijs. Ook wil SKB de politiek beïnvloeden om nog meer focus en geld in te zetten op kansengelijkheid voor elk kind. Een voorbeeld hiervan zijn de gesprekken tussen het ministerie van OCW en de Gelijke Kansen Alliantie. Het derde punt waar SKB zich voor inzet is het delen van kennis tussen organisaties om eigen bedrijfsprocessen verder te professionaliseren. Op thema’s als opleiding van personeel, impact meten en communicatie is al een ‘community of practice’ gevormd om onderling te kunnen sparren.

1 op de 13 kinderen leeft in armoede

Nederland is een welvarend land, maar nog steeds leven 251.000 kinderen volgens Unicef in armoede. Dit is 1 op de 13 kinderen in ons land! Aan het begin van deze tekst kaarten we aan dat volgens het CPB kinderen van ouders met een laag inkomen lager scoren op het gebied van taal- en rekenvaardigheden. Dit is een van de punten die SKB wil aanpakken en Jong Ondernemen is blij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Bekijk hier de video over wat SKB precies doet.

Wat doet Jong Ondernemen precies?

Jongeren hebben vele talenten alleen weten ze zelf vaak niet welke. Jong Ondernemen wil jongeren helpen bij het ontdekken van hun talenten. Dit doen we door het aanbieden van verschillende programma’s. Tijdens deze programma’s kijken we naar verschillende vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, initiatief nemen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben programma’s voor de basisschool tot en met hbo. Meer weten over Jong Ondernemen? Bekijk dan deze pagina. Of wil je meer weten over SKB? Klik dan hier.