YES!

YES!

Het programma

Ieder groepje, van 3 tot 5 leerlingen, zet zijn eigen bedrijf op. De leerlingen kiezen hun doelgroep, selecteren bestaande producten die aansluiten bij de doelgroep, maken een begroting, kopen producten in, doen de marketing van hun bedrijf en verkopen zoveel mogelijk producten. Een ultieme kennismaking met ondernemen, in een beschermde omgeving. 

Met het programma 'YES!' worden de leerlingen uitgedaagd tot marktgericht denken, samenwerken, onderhandelen, netwerken, initiatief nemen, vergaderen en verantwoording nemen.

Aansluiting op het onderwijs

Dankzij de programma's van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de huidige maatschappij en het bedrijfsleven. Het programma is daarnaast goed te implementeren in het onderwijs.

Naast Nederlands en rekenen sluit dit programma aan op de 21st Century Skills door onder andere de competenties; creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren en probleemoplossend vermogen. 

Programma Yes!

Onderwijsniveau: middelbare school
Leerjaar: onderbouw
Programmaduur: 11 lessen
Studiebelasting: 11x50 min. (mogelijkheid om extra onderdelen toe te voegen)
Aantal deelnemers: maximaal 5 leerlingen per team

Stappenplan

Programma inhoud

Les 1. Introductieles
De leerlingen maken de impactmeting voorafgaand aan het programma. Deze test maken ze aan het einde van YES! weer, zodat de impact van YES! gemeten kan worden. Vervolgens wordt een introductie over ondernemen gegeven en maken de leerlingen de Junior E-Scan, een test die hun ondernemerseigenschappen meet. 

Les 2. Het bedrijf starten
Deze leerlingen vormen teams, leren wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is en bedenken op welke manier zij zelf verantwoord gaan ondernemen met hun bedrijf. Ze selecteren producten die ze willen verkopen.

Les 3. Doelgroep
De teams bepalen welke doelgroep geïnteresseerd is in de producten die ze in les 2 geselecteerd hebben. Ze maken een vragenlijst om hun doelgroep te onderzoeken. Buiten de les om nemen ze de vragenlijst af bij minimaal 10 personen uit de doelgroep.

Les 4. Het product kiezen
Op basis van het doelgroeponderzoek kiezen de teams welk(e) product(en) ze gaan verkopen. Ze maken een begroting en bepalen aan de hand daarvan hoeveel producten ze willen inkopen en geven dit door aan de docent, die de producten aan het einde van de les voor de hele klas bestelt.

Les 5. Promotie
De producten zijn binnen. Vanaf nu start de productverkoop, waarbij de teams ook buiten de les om mogen verkopen. Ze leren hoe ze de administratie bijhouden. Elke week is een ander teamlid hiervoor verantwoordelijk. De leerlingen maken een promotieplan.

Les 6. Promotiemateriaal maken
De teams werken weer hun administratie bij en de leerling die verantwoordelijk was voor de administratie die week draagt het over op het volgende teamlid. Vervolgens voeren ze hun promotieplan, dat ze in les 5 gemaakt hebben, uit.

Les 7. Voorbereiden Marktdag
De teams werken weer hun administratie bij en de leerling die verantwoordelijk was voor de administratie die week draagt het over op het volgende teamlid. In les 9 wordt de Marktdag georganiseerd. Leerlingen verkopen hun producten op een plek binnen (of buiten)de school. Om hier een succes van te maken, moet de Marktdag goed georganiseerd worden. Dat gaan de teams deze les doen. Ze maken uitnodigingen, bedenken wie ze op welke manier willen uitnodigen, versturen uitnodigingen en maken promotiemateriaal voor hun marktkraam.

Les 8. Verkoop
De teams werken weer hun administratie bij en de leerling die verantwoordelijk was voor de administratie die week draagt het over op het volgende teamlid. Leerlingen leren hoe ze een goede pitch geven en een verkoopgesprek voeren, zodat ze goed voorbereid zijn voor de Marktdag.

Les 9. Marktdag
De dag waar de leerlingen naar toe hebben geleefd. De leerlingen verkopen hun producten aan het publiek dat ze zelf hebben uitgenodigd.

Les 10. Reflectie
Wanneer de teams na de Marktdag nog producten over hebben, kunnen ze de tijd tussen deze les en les 11 nog gebruiken om hun laatste voorraad te verkopen. De leerlingen reflecteren op YES!, dat doen ze individueel en als groep.

Les 11. Afsluiting
YES! is afgelopen. De teams berekenen hoeveel winst of verlies ze gemaakt hebben. Ze maken de tweede impactmeting en ontvangen hun certificaat. 

Faciliteiten

Om het programma goed uit te voeren en snel van start te gaan, bieden wij u:

  • PowerPoint-presentaties per les, die u zelf kunt personaliseren of afstemmen;
  • toegang tot de online programmaomgeving Mijn Jong Ondernemen, met lesideeën, opdrachten, een beoordelingsformulier, theorie en achtergronden;
  • mogelijkheid om in te kopen bij de groothandels FairForward, Fairtrade Original en Lavista Relatiegeschenken;
  • financiële garantstelling vanuit Jong Ondernemen voor onverhoopt verlies van de YES!-bedrijven;
  • voor elke leerling: werkbladen en een certificaat na succesvolle afronding van het project.

Junior E-Scan

Welke ondernemerstalenten bezitten uw leerlingen? Welke aspecten kunnen ze verder ontwikkelen?

De Junior E-Scan die de leerlingen tijdens les 1 maken geeft leerlingen inzicht in hun persoonlijke ondernemerschapsstijl. Ben je een vakman, manager, verkoper of pionier? Leerlingen worden hiervoor getest op competenties als zelfstandigheid, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. 

Aansluiting op het onderwijs

Al onze programma's vormen een doorlopende leerlijn. Daarnaast kent ieder programma zijn unieke eigenschappen. YES!:

  • sluit aan bij de 21st century skills; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.
  • YES! sluit aan op de kerndoelen Nederlands, mens en natuur, mens en maatschappij en kunst en cultuur. Daarnaast draagt YES! bij aan het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties.

Vraag hier het vergelijkingsdocument aan.

'YES! is een programma wat het beste in leerlingen naar boven haalt'
Paul Faessen Docent Revius lyceum Doorn

Partners van dit programma zijn: