ANBI

Stichting Jong Ondernemen is per 1 januari 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Jong Ondernemen geen schenkingsrecht behoeft te betalen over schenkingen die we ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften, die moeten voldoen aan de daarvoor geldende regels, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. status. In ons beleidsplan vind je de hoofdlijnen van de voorwaarden. Wil je meer weten over onze stichting? Lees dan ons Jaarverslag en de financiële verantwoording.