Juni 2023 - Afronding pilot Junior company vmbo

Voor het vmbo is deze maand de pilotfase met de praktijkgerichte programma’s voor de bovenbouw afgesloten en zijn de nieuwe examenprogramma’s definitief vastgesteld. Junior Company vmbo is goed bruikbaar bij de praktijkgerichte programma’s Economie & Ondernemen en Diensten & Producten. Hiervoor zijn aansluitingsdocumenten voor het onderwijs gemaakt.