Juni 2023 - Start samenwerking European Institute for innovation and technology

Met de e-learning van het European Institute for Innovation and technology laat je leerlingen in 2/3 dagen kennismaken met dé vaardigheden die ze nodig hebben voor een groene en circulaire toekomst. De aanpak is hands-on en gericht op het stimuleren van competenties die aansluiten bij DigComp, EntreComp en GreenComp. Daarnaast is er een extra stimulans voor meisjes om mee te doen.

Het platform biedt gratis kant-en-klare opdrachten voor leerlingen van de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek en voor scholen die ISC (International Science College) en Technasium doen. De opdrachten zijn Inspirerend en helpen studenten in het kiezen van hun studie richting.

Dit project draagt bij aan de beleidsdoelstellingen voor gendergelijkheid en -specifieker- aan actie 13 van het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027 de deelname van vrouwen aan bèta/techniek aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door EIT RawMaterials, met steun van de EIT-community en het directoraat-generaal Onderwijs, Jeugdzaken, Sport en Cultuur (DG EAC). De kern van dit project is de Circulair Learning Space (CLS) – een online leerplatform om de kennis van de circulaire economie bij leerlingen te verdiepen en tegelijkertijd digitale competenties te verwerven.