Home » Blog » Cursus op school: help jongeren een rechtsvorm voor hun bedrijf te kiezen

Cursus op school: help jongeren een rechtsvorm voor hun bedrijf te kiezen

19 januari 2023
Categorie: Blog
Datum: 19 januari 2023

Scholieren en studenten voorbereiden op het ondernemerschap is belangrijk voor de toekomst van ondernemend Nederland. Dit begint door hen te inspireren en aan te sporen creatief na te denken over de eigen vaardigheden, dromen en mogelijkheden. Het ontdekken en ontwikkelen van talenten kan nooit te vroeg worden gestimuleerd. Onderwijzers en ouders spelen hierin een essentiële rol. Om heldere mogelijkheden te bieden om ‘leren door doen’ te stimuleren hebben wij als educatieve organisatie gezorgd voor waardevolle ondersteuning in dit proces. 

Ontwikkel en concretiseer het jong ondernemerschap

Jong Ondernemen leert kinderen op scholen hoe een ondernemingsplan moet worden opgezet, zodat doelen en plannen concreet kunnen worden gemaakt. Er wordt gesproken over het vaststellen van uurtarieven, beheren van financiën en marketing. Maar ook over samenwerken, zelfvertrouwen en creativiteit. Gaan jongeren enthousiast van start, dan moet worden gekozen voor de juiste rechtsvorm voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Verschillende soorten rechtsvormen

Een rechtsvorm voor je bedrijf kiezen is als startende ondernemer een belangrijke stap. Voor onze jongeren geldt een groot voordeel! Namelijk dat zij kunnen worden begeleid en ondersteund door hun ouders, docenten en andere mentors. De toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven rust immers op de schouders van deze aanstaande ondernemers. De diverse rechtsvormen worden onderscheiden in twee hoofdcategorieën. 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

In een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is de ondernemer zelf niet verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf met zijn of haar privévermogen. Voor de oprichting van deze rechtsvormen is een notaris nodig. Jong Ondernemen staat samen met jouw studenten en scholieren stil bij de voor- en nadelen van alle rechtsvormen.

Besloten Vennootschap (BV) – Een BV kan worden opgericht met anderen, of alleen. Er is geen startkapitaal nodig en de mogelijkheid om investeerders aan te trekken is aanwezig.

Naamloze Vennootschap (NV) – Voor de NV wordt gekozen wanneer veel kapitaal noodzakelijk is. Daarnaast is er een startkapitaal van € 45.000 nodig. Door aandelen te verkopen haal je geld binnen voor het bedrijf. Deze aandeelhouders mogen vervolgens meebeslissen in de onderneming.

Vereniging – Om een maatschappelijke activiteit te organiseren of om gezamenlijk een doel na te streven, kun je een vereniging starten. De vereniging is niet gericht op winst, maar om bijvoorbeeld samen te dansen, muziek te maken of zwerfkatten in de buurt te beschermen en verzorgen. Samen met de leden wordt het beleid van de vereniging bepaald. 

Coöperatie – Het voordeel van een coöperatie is met name het voordeliger inkopen of marketing-kosten delen. Deze rechtsvorm kan worden opgericht vanaf 2 personen.

Stichting – Voor de verwezenlijking van een maatschappelijk of sociaal doel is er de stichting. Deze rechtsvorm kun je alleen oprichten, maar ook met anderen. Winst wordt altijd weer door de stichting gebruikt om het doel te bereiken. Het beleid van de stichting wordt, in tegenstelling tot de vereniging, bepaald door het bestuur.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

In een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer wél verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf met zijn of haar privévermogen. Voor het oprichten van deze rechtsvormen is geen startkapitaal nodig ook is tussenkomt van een notaris niet nodig. De voor- en nadelen van deze rechtsvormen worden uitvoerig besproken en onderwezen in een cursus van Jong Ondernemen.

Eenmanszaak – Een eenmanszaak is eenvoudig en snel op te richten. Bij deze rechtsvorm ben jij de enige verantwoordelijke én privé aansprakelijk voor de schulden die je onderneming maakt.

Vennootschap onder firma (vof) – Samenwerken met andere ondernemers onder dezelfde naam? Dat kan met een vof. Onderlinge afspraken worden vastgelegd in een contract. Alle vennoten zijn hoofdelijk met hun persoonlijk vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Maatschap – Samen met partners onder dezelfde bedrijfsnaam een beroep uitoefenen als bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut of tandarts? Dat kan in een maatschap. Alle maten zijn privé aansprakelijk voor een gelijk deel van de mogelijke schulden.

Commanditaire vennootschap – Wil je een bedrijf opstarten, maar heb je geen startkapitaal? Dan kan een geldschieter helpen. In de commanditaire vennootschap dan een stille vennoot. De beherende vennoten zijn hoofdelijk met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Stille vennoten zijn niet aansprakelijk voor de schulden, maar lopen wel het risico hun inbreng kwijt te raken. 

Wat is de beste optie als je alleen begint als dienstverlener?

Schrijvers, kunstenaars, maar ook verzorgers, adviseurs en hondenuitlaters kunnen zichzelf omschrijven als dienstverleners. Starten als dienstverlener doe je het liefste zonder inmenging van anderen. Je kunt het dan op je eigen manier doen en hoeft geen rekening te houden met partners of collega’s. Met een eenmanszaak zit je als dienstverlener wat dat betreft dus goed.

Wat is de beste optie als je een eCommerce bedrijf begint?

Voor de ondernemers in een eCommerce bedrijf geldt dat het bedrijf vooral op het internet wordt gerund. Dat betekent dat er geen grote investeringen worden gedaan. Geldschieters en aandeelhouders zijn niet noodzakelijk. Ben je alleen? Dan volstaat een eenmanszaak, dus.

Wat als je dit met klasgenoten opricht?

Ga je met partners aan de slag, dan is er geen sprake meer van een eenmanszaak. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vof, waarbij je vooraf een contract opstelt waarin je de over en weer gemaakte afspraken vastlegt. 

Volledig cursus pakket verkrijgbaar voor scholen

In een cursus van Jong Ondernemen worden jongeren uitgedaagd zelf na te denken en hun creativiteit te gebruiken om problemen op te lossen. Leren door te doen, zodat niet alleen wordt gefocust op de theorie. Met levensechte opdrachten en situaties worden scholieren uitgedaagd oplossingen te vinden en ideeën uit te spreken. Samenwerken geeft hen meer zelfvertrouwen en door de creativiteit slim te gebruiken kunnen de ondernemende vaardigheden worden ontwikkeld. Ieder schooljaar zijn ook digitale themalessen verkrijgbaar. Wil je meer weten over de cursussen en programma’s van Jong Ondernemen? Neem contact op of vraag een pakket aan voor op school

Informatie

Categorie: Blog
Datum: 19 januari 2023

Misschien vind je dit ook leuk om te lezen

Delen

Deel dit bericht met je vrienden!