Commercieel of sociaal ondernemen?

Volgens Jong Ondernemen gaat ondernemerschap over het zien en pakken van kansen. Ondernemerschap is de mogelijkheid om ideeën om te zetten in actie. Het gaat om creativiteit, innovatie, het nemen van risico's en het verwezenlijken van doelstellingen.

Je kunt ondernemerschap bijvoorbeeld toepassen op je werk, bij het opzetten van een goed doel, het oplossen van mondiale sociale problemen of het starten van een bedrijf.

Wat is sociaal ondernemen?

Een sociale onderneming heeft de volgende vier kenmerken:

  1. Het hoofddoel van een sociale onderneming is het aanpakken van een maatschappelijk probleem
  2. De sociale onderneming pakt het probleem aan via het verkopen van diensten of producten en verdient geld met de verkoop. Geld verdienen is belangrijk voor een sociale onderneming, maar niet het hoofddoel.
  3. De sociale onderneming kan met de verkoop van producten of diensten haar eigen broek ophouden en is niet afhankelijk van giften of subsidies.
  4. Omdat zoveel mogelijk geld verdienen geen doel is kan de prestatie van de onderneming niet worden gemeten via de omzet of winst. De sociale onderneming meet haar impact (hoeveel het maatschappelijk probleem wordt opgelost) daarom op een andere manier.


Bron: Social Enterprise NL

Wat is het verschil tussen sociaal ondernemerschap en commercieel ondernemerschap?

Een commerciële onderneming heeft een economisch doel: dit bedrijf wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk winst en/of aandeelhouderswaarde creeëren, en kan daarnaast ook een beetje iets terug doen voor de maatschappij (MVO). Een sociale onderneming wil als eerste een sociaal maatschappelijk probleem oplossen en moet geld verdienen om als onderneming rond te komen.

Wat is het verschil tussen sociaal ondernemerschap en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

Sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn niet hetzelfde. Commerciële ondernemingen zijn vaak bewust van hun positie in de maatschappij en daarom hebben ze projecten of activiteiten om een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Toch zijn deze commerciële bedrijven geen sociale onderneming, omdat zij hun financiële doelstelling boven hun sociale doelstelling stellen. Dit verschil lijkt heel klein, maar is bepalend voor het gedrag van een onderneming. Commerciële ondernemingen zullen, in tegenstelling tot sociale ondernemingen, altijd werken met (hoge) financiële doelen die bepaalde diensten en innovaties uitsluiten.

Wat is het verschil tussen sociaal ondernemerschap en een goed doel?

Een sociale onderneming en een goed doel zijn twee verschillende typen organisaties. Beide organisaties richten zich op het oplossen van een sociaal maatschappelijke probleem.

Het verschil zit in de manier waarop de organisaties aan geld komen. Een goed doel is grotendeels of helemaal afhankelijk van giften en subsidies, bij een sociale onderneming komt het geld binnen via de verkoop van diensten of goederen.