Implementatie

Implementatie

YES! laat leerlingen op doeltreffende wijze kennismaken met ondernemerschap. De focus ligt op klantcontact en verkoop.

Onderstaand lees je hoe je YES! kunt implementeren in jouw onderwijs.

Onderbouw voortgezet onderwijs

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben scholen de ruimte om binnen bepaalde kaders beslissingen te nemen over wat en hoe leerlingen leren. Die kaders zijn aangegeven in 58 kerndoelen, die voor vmbo, havo en vwo gelijk zijn.

De kerndoelen zijn opgesplitst in de volgende domeinen :

  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen en wiskunde
  • Mens en natuur
  • Mens en maatschappij
  • Kunst en cultuur
  • Bewegen en sport.

In dit document lees je op welke kerndoelen YES! op welke manier aansluit.