Overzicht les 2

Les 2. Het bedrijf starten

In de tweede les vormen de leerlingen teams op basis van de Junior E-scan uitslagen.

Daarnaast leren de leerlingen over commerciële en sociale ondernemingen en hoe je maatschappelijk verantwoord kan ondernemen. Hierna selecteren de leerlingen vijf producten die ze mogelijk willen gaan verkopen. De les bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Teams vormen
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Producten selecteren
  • Optioneel: Ondernemer in de klas

Leerdoelen

Na deze les, kunnen de leerlingen het volgende: 

  • De leerlingen begrijpen waarom teams idealiter bestaan uit mensen met verschillende competenties en denkstijlen.
  • De leerlingen kunnen het verschil uitleggen tussen commerciële en sociale ondernemingen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen welke impact bedrijven hebben op de maatschappij en ze kunnen zelf bedenken hoe zij een bijdrage leveren aan de maatschappij met hun bedrijf. 

Tijdschema

Onderdeel  Tijdsindicatie  Korte beschrijving     

 Teams vormen

 10 min.  De leerlingen vormen teams op basis van de uitslagen  van de Junior E-scan.

 Introductie  soorten  ondernemingen

 10 min.   Klassikale uitleg docent over verschillen tussen  commerciële en sociale ondernemingen en  maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 Opdracht MVO  10 min.  Leerlingen denken na over hoe ze met hun team  maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen.
 Producten  selecteren  20 min.  Op basis van het aanbod aan producten op de  webshops, denken leerlingen na over welke producten  hen aanspreken en mogelijk goed zouden verkopen.  Ze selecteren uiteindelijk vijf producten die hen  aanspreken.
 Totaal  50 min.  
 Optioneel:  Ondernemer in  de klas  30 min.  De docent nodigt een ondernemer uit om iets te  komen vertellen in de klas. De leerlingen hebben  hiervoor 5 minuten om vragen te bedenken, waarna  de ondernemer een praatje geeft.