Mijn klanten

Inhoud fase 2

Fase 2 bestaat uit  de volgende onderwerpen:

 1. Hoe jij helpt
 2. Wie jij helpt
 3. Ontmoet je klant
 4. Bedrijven in de markt
 5. Reflectie
 6. Business Model You 

Je bepaalt welke producten en/of diensten jij aanbiedt met jouw bedrijf en deze groepeer je van essentieel tot 'leuk voor erbij'. Vervolgens bepaal je op welke doelgroep je je richt en leef je je in de doelgroep in. Je ondervraagt je doelgroep om te checken of dat wat jij denkt over je klant ook zo is. Tot slot onderzoek je de bedrijven om je heen; wie zijn je concurrenten, wat doen ze en wat kunnen ze goed? Hoe kan jij je onderscheiden? Met bedrijven kun je ook samenwerken. Met welke bedrijven wil jij samenwerken en waarom? Hoe geef je de samenwerking vorm? Als afsluiting van fase 2 maak je een SWOT-analyse. 

Leerdoelen

De volgende leerdoelen staan bij deze fase centraal :

 • Je bepaalt hoe jij je klanten helpt (welke producten en/of diensten jij levert).
 • Je beschrijft hoe jij van toegevoegde waarde bent voor je klant (de doelgroep).
 • Je bepaalt wie jij helpt met jouw product of dienst (wie is jouw klant).
 • Je leert je klant begrijpen (de doelgroep).
 • Je onderzoekt de toegevoegde waarde van jouw bedrijf ten opzichte van andere bedrijven (de concurrenten). 
 • Je leert hoe je kunt samenwerken met andere bedrijven.
 • Je leert wat een SWOT is en kunt deze invullen voor je eigen bedrijf.