Kernboodschap

Kernboodschap

Dit is het eerste onderdeel van fase 3. Fase 3 staat in het teken van je klant vinden, ermee communiceren en overhalen tot verkoop.

Om een goed verhaal te hebben naar je klant, formuleer je je kernboodschap. In je kernboodschap vertel je wat je doet en vooral waarom. Waarom besta jij als bedrijf? 

Kernboodschap

Als ondernemer is het belangrijk om goed te kunnen vertellen aan klanten waar jouw bedrijf voor staat. Waarom komt de klant naar jou? Wat maakt jou anders dan concurrenten? Wat is het doel van jouw onderneming?

Om jouw kernboodschap goed te formuleren, gebruik je de twee B's: 

  • Behoefte. Wat wil jouw klant? Tegen welke problemen loopt hij aan en waar heeft hij behoefte aan? 
  • Belofte. Wat bied jij als oplossing? Wat is de ideale situatie voor de klant? De dienst of je product is het middel.

Vervolgens formuleer je een pakkende zin hiervan, waarin je in ieder geval je oplossing benoemt. Dat is je kernboodschap

Kernboodschap van Jong Ondernemen

De kernboodschap van Jong Ondernemen is: 'leer je ondernemende kant kennen'. Het doel is om jongeren meer ondernemend te maken en dat doen wij door middel van het aanbieden van onderwijsprogramma's van bassischool tot en met universiteit. 

De behoefte die we oplossen is jongeren beter voorbereiden op de toekomst. De arbeidsmarkt verandert en het is noodzakelijk om ondernemend te zijn om goed te functioneren op de arbeidsmarkt. Wij helpen jongeren, zodat ze ondernemer worden van hun eigen toekomst. 

Opdracht 1. Mijn kernboodschap

Je formuleert in deze opdracht jouw kernboodschap, door na te denken over de behoefte die jouw klanten hebben en de belofte die jij doet. Op basis daarvan formuleer jij in één zin je kernboodschap; dus waar jouw bedrijf voor staat

Opdracht 2. Onderzoek je kernboodschap

Je hebt in opdracht 1 je kernboodschap geformuleerd. In deze opdracht leg je jouw kernboodschap voor aan je doelgroep. Vinden zij het pakkend, kunnen ze zich erin vinden en zorgt het ervoor dat ze geïnteresseerd raken in jouw bedrijf? Maak indien nodig nog aanpassingen aan je kernboodschap.